Planul Consultărilor Publice privind proiectul

Planul   Consultărilor Publice privind proiectul

National Strategy for Protection of the Child and Family[EN]
Tabelul Comentariilor la proiectul Strategiei de protectie a familiei si copilului: 3 prioritati cheie pentru anii 2013-2020[EN]
Strategia Naţională de Protecţie a Copilului şi Familiei[RO]
Tabelul Comentariilor la proiectul Strategiei de protecţie a familiei şi copilului: 3 priorităţi cheie pentru anii 2013-2020[RO]
Национальная Стратегия Защиты Ребёнка и Семьи[RU]
Tabelul Comentariilor la proiectul Strategiei de protectie a familiei si copilului: 3 prioritatii cheie pentru anii 2013-2020[RU]
Planul   Consultărilor Publice privind proiectul "Strategia de protecţie a copilului şi familiei: 3 priorităţi cheie pentru anii 2013-2020"

 

Localizare şi direcţiune :

Vă rugăm să vă aduceţi contribuţia la proiectul: "Strategia de protecţie a copilului şi familiei: 3 priorităţi cheie pentru anii 2013-2020", deschis pentru dezbateri pînă la 12.12.2012.


Proiectul documentului spre contribuţii şi comentarii se regăseşte la :https://www.facebook.com/StrategiaDeProtectieACopiluluiSiFamiliei20132020?fref=ts 

şi http://mmpsf.gov.md/md/transparenta/    şi    http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=572


Modalităţile participării:

Sunt invitaţi cetăţenii, ONG-urile şi grupurile de iniţiativă să-şi manifeste dorinţa de a participa la consultările publice în privinţa proiectului "Strategia de protecţie a copilului şi familiei: 3 priorităţi cheie pentru anii 2013-2020", organizate în 2 runde în 4 regiuni ale ţării, respectiv la Bălţi, Cahul, Comrat şi Chişinău la numărul de tel. 022 21 28 16 ext. 104 şi 06 75 90 619, pers. de contact: Olga Bîtcă.

Prima rundă a consultărilor publice va avea loc orientativ între 20 şi 27 noiembrie 2012:

 

20 şi 21 noiembrie la Bălţi, ora 9-00, strada Dostoievski 63, et. 2 sala de conferinţă, ONG-urile sunt invitate la 21/11/2012 la ora 11-00,

22 noiembrie la Cahul, ora 9-00 pentru Cahul, Cantemir şi Leova, ora 11-00 pentru Căuşeni şi Ştefan-Vodă, ora 13-00 pentru Cimişlia şi Basarabeasca, str. Ştefan cel Mare 22, et. 2, sala de conferinţe, Centrul de Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei.

23 noiembrie la Comrat, ora 9-00, strada Biruinţei 11, et 2, sala de conferinţe (г. Комрат, ул. Победы 11, 2-ой эт., конф.-зал)

30 noiembrie şi 1 decembrie la Chişinău, ora 8-30, strada Al. Hâjdeu 95A, sala de conferinţă, ONG-urile sunt invitate la 01/12/2012 la ora 10-00

Localizarea:         http://www.credo.md/contacts

 

A două rundă a consultărilor publice va avea loc în luna decembrie 2012.

 

Consultări ale copiilor au fost deja realizate în număr de 3 în decursul lunilor iulie-octombrie 2012


 

Modalităţile abordării:

 

Masa-rotunda: discutarea proiectului textului, în care moderatorul propune documentul şi participanţii discută şi contribuie

Focus-grup: formularea uni set de întrebări şi răspunderea la întrebările date, o discuţie liberă.

Interviu: selectarea cîtorva reprezentanţi caracteristici din cadrul focus grupului pentru a purta discuţii mai profunde calitative.


Modalităţile contribuţiei:


Obiectivele generale sunt de ordin politic şi nu vor suporta modificări esenţiale, ele au sunt supuse  doar validărilor şi ajustărilor. 
Obiectivele operaţionale reprezintă transpunerea practică a obiectivelor generale, elaborarea lor va rezulta din consultările publice organizate pe verticală şi orizontală.

Scopul şi obiectivele generale ale Strategiei şi Metodologia elaborării Strategiei protecţiei şi familiei au fost validate  la sfîrşitul lunii august 2012 de către MMPSF şi Grupul de lucru intersectorial „Monitorizarea implementării prevederilor Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi a Observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului” (Grupul de lucru intersectorial).

 

Aspectele care sunt supuse consultărilor largi:

-          Consultările asupra obiectivelor specifice (propuse de MMPSF şi consultant) realizate cu autorităţile publice centrale, autorităţile publice locale desconcentrate, autorităţile publice locale,ONG-urile din domeniu,

-          Consultările asupra aşteptărilor de servicii şi acţiuni realizate cu beneficiarii politicilor, grupul ţintă al politicilor,

-          Consultările asupra tuturor aspectelor strategiei cu MMPSF,

-          Informarea asupra procesului şi a tuturor aspectelor de strategie prin intermediul platformei on-line.

 

 

Aspectele care vor fi supuse consultărilor specifice:

-          Consultările asupra obiectivelor specifice (propuse de MMPSF şi consultant) realizate cu autorităţile publice centrale, autorităţile publice locale desconcentrate, autorităţile publice locale, ONG-urile din domeniu

-          Consultările asupra aşteptărilor de servicii şi acţiuni realizate cu beneficiarii politicilor, grupul ţintă al politicilor,

-          Consultările asupra obiectivelor specifice şi activităţilor concrete cu Consiliul Naţional şi MMPSF.

 

 

Modalităţile consultării copiilor:

O consultare separată este organizată cu participarea copiilor din întreaga ţară. Aceasta activitate  esteorganizată şi gestionată de către CIDDC. În grupul de reflecţie au fost incluşi 24 de copii, cu vârste cuprinse între 12-17 ani, din raioanele Călăraşi, Făleşti, Leova, Orhei, Ungheni şi mun. Chişinău.

Au fost organizate trei etape de consultare:

·          19 – 21 iulie 2012 – primul atelier de consultare cu membrii grupului de reflecţie

·          iulie – octombrie 2012 – membrii grupului de reflecţie au consultat priorităţile elaborate de ei cu semenii din comunităţile lor

·          12 – 14 octombrie 2012 – al doilea atelier de consultare cu membrii grupului de reflecţie.

 

Share: