Raport Executiv CReDO 2008

Raport Executiv CReDO 2008

Executive Report CReDO 2008[EN]
Executive Report CReDO 2008 reserve copy[EN]
Raport Executiv CReDO 2008[RO]
Raport Executiv CReDO 2008 reserve copy[RO]
Годовой Отчёт CReDO 2008[RU]
Raport Executiv CReDO 2008 reserve copy[RU]

 
Raport Executiv CReDO 2008


Acesta este al 8-lea raport executiv anual al organizaţiei. CReDO se afla în ultimul an de implementare a ciclului 3 de dezvoltare organizaţională în baza Planului strategic 2006-2009.  Anul 2008 este un an preelectoral – la începutul anului 2009, vor avea loc alegerile parlamentare.

Alegerile parlamentare vor reprezenta pentru întreagă societate o provocare adevărată în sensul asigurării funcţionării instituţiilor democratice, implementarea politicilor compatibile cu priorităţile şi obliagaţiunile în faţa UE.

În anul 2008 CReDO se re-confirmă ca una din principalele organizaţii de analiză şi de advocacy şi furnizare a expertizei în oferirea soluţiilor de politici în domeniile democraţiei, politicilor sociale şi sănătate. Peste 15 studii şi analize au fost produse şi furnizate proceselor decizionale relevante.  În acest an, CReDO a jucat un rol crucial în adoptarea unei legi mai liberale şi democratice cu privire la întrunirile publice, a susţinut procesul de elaborare şi adoptare a legii cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării. Ambele procese au fost importante pentru apropierea Moldovei către UE.  

Promovarea implementării obligaţiunilor în baza Planului UE-RM şi a documentelor care urmează, în continuare rămâne unul din obiectivele principale ale CReDO. Pe acest segment au fost înregistrate şi acţiuni de îmbunătăţire a cadrului legislativ pentru secotrul asociativ din Moldova, a fost adoptată strategia pentu dezvoltarea societăţii civile şi discutate pe larg proiectele de acte legislative necesare punerii în aplicare a strategiei.  

Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice pentru guvernare eficientă şi calitativă a fost în atenţia organizaţiei de rând cu consolidarea capacităţilor sectorului asociativ. Programele de consolidare a capacităţilor în domeniul leadershipului şi politicilor publice sunt cu adevărat programe de referinţă în Moldova. Programele sunt oferite în parteneriat cu mediul academic din străinătate, astfel se bucură de excelenţa academică şi de modul practic de abordare a procesului de instruire.

Raportul oferă o privire în detaliu asupra cheltuielilor organizaţiei continuând tradiţia stabilită încă în anul 2000 de a pune la dispoziţia societăţii toată informaţia necesară activităţii organizaţiei. CReDO practică principiile de transparenţă şi responsabilitate organizaţională, raportul de audit confirmă sistemul înalt de calitate financiară în cadrul organizaţiei.

În anul 2009, CReDO va fi în procesul de elaborare a unei strategii de 3 ani de activitate – strategia CReDO 2010-12 (Strategia CReDO 2012).  Startegia CReDO 2012 va lua în consideraţie un nouă configuraţie politică, va răspunde noilor provocări ale societăţii.  

Raportul de activitate este structurat în 5 capitole. Capitolele introductive sunt urmate de descrierea activităţilor în domeniul de analiză a politicilor şi de acţiuni de advocacy şi lobby. Ulterior este capitolul cu descrierea rezultatelor de implementare a politicilor de promovare a drepturilor omului şi a democraţiei şi de împutrernicirea grupurilor vulnerabile. Capitolul cu consolidarea capacităţilor descrie programele de instruire şi funcţionarea centrului informaţional. Capitolul final conţine informaţia financiară şi raportul de audit. Anexele conţin beneficiarii activităţilor organizaţiei   

 

 

 

Share: