Публичный призыв к родительским комитетам

Публичный призыв к родительским комитетам

 

Către:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcțiile Generale Educație, Tineret și Sport

Centrul Național Anticorupție

 

 

 

Apel public de atenționare a comitetelor părintești

 

 

În prezent, deși există în implementare majoritatea instrumentelor de prevenire și combatere a corupției și taxelor informale, desi, pe alocuri atestăm anumite progrese, observăm din contra, o diversificare a tipurilor de taxe informale și majorarea sistematică a cuantumului acestora, apariția unor noi taxe, precum și salarizarea ilegală a unor angajați (paznici, deriticători, bucătari. personal didactic și chiar directori) din taxele impuse părinților, colectate prin constrângere și intimidare, în unele cazuri, precum și, hărțuirea elevilor și părinților. Luînd în considerație amloarea fenomenele menționate, asociațiile obștești Părinți solidari, CReDO, CNA Studențesc și semnatarii, au decis să atenționeze părinții și autoritățile în privința următoarelor:

 

Ilegalității acțiunilor comitetelor parintești, care țin de colectările ilegale a taxelor fixe informale. Solicităm informarea regulată a părinților și cadrelor didactice de către autoritățile de profil, în privința ilegalității colectării taxelor informale în structură financiară piramidală și atenționarea referitor la sancțiunile de care sunt pasibile;

 

Apel la respectarea cadrului legal și principiului de aderare benevola în activitatea asociațiilor obștești a părinților, întru susținerea dezvoltării instituțiilor de învățămînt, sesizarea oportunităților de autofinanțare, precum desemnarea a 2 %;

 

Apel la parteneriat și integritate întru construirea unui sistem educațional liber de corupție, inclusiv cu scopul instituirii asociațiilor părintești locale, regionale și nationale, în perspectivă; 

 

Apel către personalul didactic la resprectarea prevederilor Codului Educației, Codului de Etică al cadrului didactic, neadmiterea implicării în procesul de colectare a taxelor informale și evitarea intimidărilor, hărțuirilor și constrîngerilor de achitare a taxelor informale sau aderare la asociațiile obștești ale părinților.

Apel către părinții responsabili, grupurile de inițiativă și asociațiile obștești la prezentarea, cât și solicitarea de informații pe lângă organizații și experți specializați, inclusiv prin intermediul colaborării cu scopul de a întocmi rapoarte alternative și dezvolta parteneriate;

 

La denunțarea cazurilor de corupție în sistemul de educație pe canalul informal al societății civile și cele oficiale existente:

Contactele: parintisolidari@gmail.com, pagina Facebook - Parinti Solidari în calitate de linie fierbinte temporară

Linia fierbinte existentă CNA: 0 800 55555, on-line www.cna.md

 

Ala Revenco, reprezentanta AO  Părinți solidari, consideră că este necesară o transparentizare a resurselor publice alocate, precum și din alte surse către instituțiile de învățămînt și publicarea raporturilor trimestriale privind faptele de coruptie sesizate și sancţiunile disciplinare aplicate la nivelul sectorului educaţional legate de fapte de corupţie, precum și întocmirea propriilor rapoarte, alternative celor oficiale, pentru atragerea atenției la nivel național și internațional asupra fenomenului endemic de corupție. Dna Revenco îndeamnă la solidaritate și colaborare în acest sens.

 

Olga Bîtcă, reprezentanta AO CReDO, solicită autorităților reacționarea adecvată, conform unei practici uniforme la plîngerile părinților și solicită instituirea Consiliilor de Etică ale instituțiilor care ar examina pe intern astfel de plîngeri, ale organelor colegiale de supraveghere a gestiunii resurselor alocate și colectate legal, precum și autorităților de resort, finisarea elaborării și votării legii privind protecția avertizorilor de integritate și instituirii unui canal oficial de avertizare, cu opțiunea reală de protecție a anonimității și recepționării plîngerilor și prelucrării informațiilor parvenite.


Sanda Sandu, reprezentanta CNA Studențesc, consideră necesară consolidarea transparenței în procesul  utilizării fondurilor extrabugetare de către instituțiile de învățământ, eficientizarea rolului reprezentanților părinților și elevilor în prevenirea și lupta contra corupției sistemice din mediul educațional. Solicităm crearea unei platforme deschise de colaborare dintre societatea civilă de profil, instituțiile statului și cele educaționale cu scopul de a genera discuții și dezbateri privind integritatea și transparența sistemului educațional din RM și de a crea un set de mecanisme efective care urmează a fi aplicate de către stakeholders.


În contextul celor menționate, ne exprimăm grija cu privire la diversificarea tipurilor de taxe informale, apariția unor noi taxe, lipsa transparenței în instituțiile de învățământ, precum și, inexistența protecției efective a avertizorilor.

 

În concluzie, semnatarii solicită tuturor factorilor de decizie luarea măsurilor reale și efective de prevenire și luptă împotriva corupției și asigurarea unui sistem educațional integru și transparent.

 

Semnatari:

 

AO Părinți Solidari

AO CReDO, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, membră Alianța Anticorupție și UNCAC Coalition

CNA Studențesc

CNTM

Неофициальный сбор денег в сфере образования родительскими комитетами является незаконным. Об этом заявили представители общественных организаций „Părinți Solidari”, CReDO и CNA Studențesc. Авторы общественного призыва выражают обеспокоенность в связи с диверсификацией неофициальных сборов денег, появление новых видов сборов, отсутствие прозрачности в образовательных учреждениях, а также отсутствие эффективной защиты заявителей. Представители трех ассоциаций призывают всех должностных лиц принять реальные и эффективные меры профилактики и борьбы с коррупцией, и обеспечить честную и прозрачную образовательную систему.

Представитель Ассоциации „Părinți Solidari” Алла Ревенко сказала в ходе пресс-конференции в IPN, что с началом нового учебного года в учебных заведениях начинают проводиться и родительские собрания, на которых делаются всякие незаконные сборы. Активистка утверждает, что родительские комитеты не предназначены для сбора денег, а для поддержания образовательного процесса, для мониторинга управления бюджетом в рамках учебных заведений и т.д. По ее мнению, незаконный сбор денег влияет на имидж педагога и создает впечатление, что в учебных заведениях, в которых собираются незаконные платежи, совершаются и другие противоправные действия.

Алла Ревенко отметила, что в среднем в каждом кишиневском детском саду в году собирается около одного миллиона леев. В некоторых учреждениях эта сумма является двойной и даже больше. По ее мнению, обязательно должна быть прозрачность государственных ресурсов и из других источников, выделяемых для учебных заведений, а так же публикация ежеквартальных отчетов о выявленных фактах коррупции и примененных дисциплинарных взысканиях. Активистка добавила, что в том, что касается взносов родителей, они должны быть добровольными и прозрачными, а имущество, приобретенное родителями, должно быть внесено в реестр учета. По ее словам, каждое поколение приобретает имущество и не ясно, что происходит с приобретенными ранее товарами.

Представитель Центра ресурсов по правам человека Ольга Быткэ сказала, что в учебных заведениях, в частности в детских садах, собирается незаконно такое количество имуществ, которое гораздо больше необходимого. Представитель CReDO отметила, что любая ассоциация родителей должна быть зарегистрирована в Министерстве юстиции, а в эту структуру родители могут вступать только добровольно. Оплата пожертвований должна быть подтверждена квитанцией или банковским документом. Вместе с тем, должны быть разработаны прозрачные финансовые отчеты, а управление бюджетами должна быть активной.

Ольга Быткэ заявила, что в настоящее время наблюдается проблема в том, что касается возможности сообщать о случаях коррупции. Например, Горячая линия Министерства образования работает неэффективно или практически не работает. Представитель CReDO просит власти адекватно реагировать, согласно единой практике, на жалобы родителей. Требуется создание Советов по этике учреждений, которые должны рассматривать подобные жалобы, коллегиальные органы надзора за управлением законно выделенных и собранных ресурсов, и др.

Представитель CNA Studențesc Санда Санду считает необходимым укрепление прозрачности в процессе использования внебюджетных средств учебными заведениями, повышение роли представителей родителей и учащихся в профилактике и борьбе против системной коррупции в образовательной среде. Девушка коснулась именно университетской системы, отметив, что она становится очагом коррупции, а отсутствие прозрачности является основной проблемой.

Девушка добавила, что коррупция принимает различные формы в университетах. Например, студент, который даже не находится в стране, сдает на отлично экзамены. Другой проблемой является наличие протекционизма и кумовства, а так же обязанность покупать учебники преподавателей. По ее мнению, студенты боятся сообщать о конкретных случаях коррупции, поэтому важно, чтобы существовала конфиденциальность заявителей, потому что в противном случае возможны случаи мести.

Авторы призывают сообщать о случаях коррупции в системе образования на неформальный канал гражданского общества и официальные существующие каналы: parintisolidari@gmail.com, на странице Facebook - Parinti Solidari в качестве временной горячей линии, и на существующую Горячую линию НЦБК: 0 800 55555, on-line www.cna.md.

Mass Media

http://realitatealive.md/live-ao-parin-i-solidari-credo-i-cna-studen-esc-organizeaza-conferinta-de-presa-cu-tema-apel-public-de-aten-ionare-a-comitetelor-parinte-ti-referitor-la-colectarea-taxelor-informale-in-sectorul-de-educa-ie---63544.html

http://www.ipn.md/ro/comunicate/6808

http://www.realitatea.md/apel-public-de-atentionare-a-comitetelor-parintesti--nu-colectati-ilegal-taxe-la-scoli-si-gradinite--este-un-sistem-de-coruptie--video-_63563.html

http://tvrmoldova.md/social/ong-uri-colectarea-taxelor-informale-de-catre-comitetele-parintesti-este-ilegala/

http://rtr.md/ro/stiri/societate/taxele-din-scoli-si-gradinite-trebuie-eliminate-cer-anumite-ong-uri

http://agora.md/stiri/36674/video--la-o-scoala-din-capitala-se-colecteaza-cate-1200-de-lei-de-la-parinti-pentru-aparat-de-aer-conditionat

http://www.timpul.md/articol/atenie-----colectarea-taxelor-informale-de-catre-comitetele-parinteti-este-ilegala-117442.html

http://www.ziarulnational.md/video-ce-trebuie-sa-stie-parintii-despre-taxele-informale-colectate-in-scolile-si-gradinitele-din-r-moldova-nimeni-nu-are-dreptul-sa-va-oblige-sa-dati-bani/ 

http://unimedia.info/stiri/apel-public-de-atentionare-a-comitetelor-parintesti-referitor-la-colectarea-taxelor-informale-in-sectorul-de-educatie-138906.html  

http://suntparinte.md/comitetele-parintesti-nu-au-menirea-sa-colecteze-taxe-ilegale-apel-de-a-combate-coruptia-din-scoli/

http://tv8.md/2017/09/04/video-impusi-sa-plateasca-ong-urile-atrag-atentia-asupra-intimidarilor-si-presiunilor-din-institutiile-de-invatamant/http://stiridinmoldova.com/2017/09/parintii-sunt-indemnati-sa-nu-achite-taxele-ilegale-cerute-in-scoli-si-gradinite/

http://stiridinmoldova.com/2017/09/parintii-sunt-indemnati-sa-nu-achite-taxele-ilegale-cerute-in-scoli-si-gradinite/

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/apel-public-de-atentionare-a-comitetelor-parintesti-nu-colectati-ilegal-taxe-la-scoli-si-gradinite

http://www.publika.md/stop-taxelor-din-scoli-cateva-asociatii-au-demarat-o-campanie-asupra-ilegalitatilor-din-educatie_2979603.html 

http://www.prime.md/ro/taxe-ilegale-in-scoli-ong-urile-vorbesc-despre-coruptia-din-educatie_60404.html

http://bani.md/apel-public-catre-parinti-nu-colectati-taxe-ilegale-in-institutiile-de-invatamant-video---98030.html

http://moldnova.eu/ro/o-noua-gaselnita-de-scurge-bani-de-la-parinti-grupe-private-gradinite-de-stat-21469.html/

 

 

https://www.europalibera.org/a/28716326.html 

http://protv.md/stiri/social/fara-taxe-in-scoli-si-gradinite-este-solicitarea-a-trei-ong-uri---1999311.html

http://www.ipn.md/ru/societate

http://www.ipn.md/en/societate

http://www.ipn.md/ro/societate

 

Share: