Unpoliticizing and self-regulation of the organized civil society and mass-media

Unpoliticizing and self-regulation of the organized civil society and mass-media

Nepolitizarea societatii civle organizate[EN]
Nepolitizarea societatii civle organizate[RO]
Nepolitizarea societatii civle organizate[RU]

 

Pozitia publica
Problema
 

Pe parcursul anului 2016 nivelul de încredere în organizatiile neguvernamentale a atins punctul minim de 15% (scazut cu 10%).

Cota de încredere în sectorul neguvernamental este doar de 15% (media stabila anterioara fiind 26-30%) cel mai jos nivel din toate perioadele de masurare. În mass-media la 31% (scazut cu 9%), punctul cel mai jos înregistrat din 2003[i], scaderea similara a avut loc doar în noiembrie 2014-martie 2015. Comparativ, În aceeasi perioada scaderea încrederii în institutiile publice a fost doar de 2-4%[ii] (cu exceptia primariei).

Pe fundalul cresterii capacitatilor organizationale[iii], cauzele scaderii perceptiei de încrederii(tendinte)[iv] în sectorul neguvernamental sunt:

1) comercializarea culturii organizationale, 2) detasarea de cetatenii constituenti, 3) dependenta financiara externa de granturi (90%) cu asimilarea prioritatilor respective, 4) sustinerea directa a candidatilor politici, 5) resursele limitate si subdezvoltarea organizatiilor locale care revigoreaza relatia directa cu cetatenii[v], 6) integritatea contestata inclusiv prin lipsa standardelor de activitate.

În domeniul mass-media[vi] se afirma o expunere comparabila ”se atesta o situatie generala grava a mass-media, cele mai afectate zone fiind de contextul politic, urmat de mediul economic si de securitatea spatiului mediatic, ca parte a securitatii spatiului informational national”.

Rasuna propunerile din partea unora de înlaturare a restrictiilor de implicare politica a organizatiilor neguernamentale contrar standardelor internationale consacrate, jurisprudentei constitutionale din majoritatea jurisdictiilor tarilor democratice, interdictiilor de finantare a activitatilor politice prin granturi.
 

Evolutii
 

(Auto)reglementari. Codul de etica al ONG-urilor a fost agreat de sute de organizatii în anul 2008 de Forumul ONG-urilor[vii]. Acesta prevede celel mai importante cerinИ›e de integritate în sectorul societatii civile: transparenta inclusiv financiara, evitarea conflictelor de interese, neîmplicarea politica, responsabilitate si onestitate în raport cu institutiile publice, aportul voluntar, autoritatea afirmatiilor, responsabiltatea primara fata de cetateni. Regretabil, însa nu a fost creat organul de autoreglementare în pofida investitiilor donatorilor externi. În mass-media, un nou Codul deontologic a fost promovat în 2009 care prevede: acuratetea faptelor, separarea faptelor de opinii, dreptul la replica, protectia surselor, denuntarea cenzurii, evitarea conflictului de interese, impartialitatea si neapartenenta politica. Organul de autoreglementare – Consiliul de Presa – examineaza[viii] abaterile deontologice la sesizare adoptînd recomandari începînd cu anul 2009. Numarul sesizarilor ramîne mic, lipsesc sesizarile privind conflicte de interese, apartenenta politica.  Obiectivul 2.4 a prevazut aplicarea Codului de etica a ONG (2012-15)[ix] – insa nerealizat.

Reglementari inadecvate. Neimplicarea în sustinerea directa a candidatilor politici[x], interdictia utilizarii resurselor organizationale si financiare în sustinerea candidatilor politici, disocierea prompta de membrii/angajatii organizatiei care încalca regimul de apartenenta politica sunt declarative. Autoreglementarea inadecvata. În cazul mass-media reglementarile date lipsesc.

Sustinerea financiara. Sursele de finantare domestice sunt inadecvate, la sfîrsitul anului 2016, a fost adoptat mecanismul de desemnare procentuala de 2%[xi] (compenseaza în mica masura dependenta de sursele externe), însa fara instrumentul eficient (Comisia de certificare formala) de verificare a corespunderii utilitatii publice, integritatii, transparentei prealabile obtinerii statutului beneficiar a desemnarii procentuale. Contractarea sociala din bugetul public pentru sectorul neguvernamental functioneaza doar pentru unele servicii sociale si de sanatate.  

Sustinerea culturii de voluntariat, de formare a deprinderilor si implicatiei comunitare. Adoptarea legii voluntariatului si implementarea acesteia prin facilitarea organizatiilor de gazduire a voluntariatului si formarea deprinderilor[xii].
 

Solutii

 

Standarde si mecanisme eficiente de integritate prin (auto)reglementari. În sectorul neguvernamental, instituirea standardelor si mecanismelor de integritate (aplicarea defectuoasa) în sectorul public (transparenta activitatii si financiara, declararea averilor si intereselor, publicitatea achizitiilor, depolitizarea functiei publice, controlul circuitului ilicit al banilor[xiii], garantii contra influentelor necorespunzatoare), exercita presiune asupra instituirii standardelor si mecanismelor relevante în sectorul neguvernamental si mass-media nu a înregistrat progrese relevante în ultimii 6-7 ani. Instituirea mecanismelor si standardelor prin reglementari, dar mai important prin autoreglementari dupa multiple exemple din tarile UE si din SUA[xiv].  

Diversificarea surselor financiare interne, publicitatea finantarilor externe. În sectorul neguvernamental, extinderea surselor de finantare interna prin intermediul eficientizarii si asigurarii integritatii mecanismului de directionare a impozitului, contracararii sociale, alocarii resurselor pentru prestarea serviciilor si activitatilor publice de sectorul neguvernamental si media sunt necesare. Practicile europene prezuma publicitatea beneficiarilor granturilor inclusiv partea descriptiva si rapoartele[xv] - asigurarea realizarii acestora. În mass-media asigurarea competitiei autentice în piata publicitatii si reclamei, inclusiv prin diminuarea rolului intermediarilor.

Consiliul ONG si organizatiile neguvernamentale vor respinge ferm încercarile de politizare a organizatiilor neguvernamentale si de atragere a acestora în activitatea politica. Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor, Parlamentul si partidele politice vor respinge ferm acest atentat asupra caracterului nepolitic al activitatii necomerciale.

Referinte si contacte: www.CReDO.md, ostaf@credo.md, Sergiu Ostaf, 78551055.


[ii] Cresterea încrederii în organizatiile neguvernamentale si mass-media s-a înregistrat doar în perioada iulie 2009-noiembrie 2009 cu 6-10%, toate institutiile publice si societale au cunoscut o crestere similara. 

[v] EU Joint Analysis, chapter 9, p. 65, Programming Moldova 2020, 2016 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_analysis_0.pdf

[vii]Forumul ONG 2008, Codul de etica a ONG http://www.consiliulong.md/code-of-ethics/

[x] Art. 8 (4, 5) al legii cu privire la asociatiile obstesti http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325424

[xiv] Code of Ethics for Nonprofits in US,  https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/code-of-ethics-nonprofits, EC on Transparency and Accountablity of NPs in the EU http://ecnl.org/european-commission-publishes-ecnl-study-on-transparency-and-accountability-of-npos-in-the-eu-2/, EC Code of Conduct for nonprofit organizations, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/public-consultation/2005/pdf/contributions/epha_en.pdf, World Organization of NGOs, World Code of Ethics and Conduct for NGOs http://www.wango.org/codeofethics.aspx, ICNL Code of Ethics for NGOs in Central and Eastern Europe including analytical integrity, responsibility to public, adherence to concept of good,  http://www.icnl.org/research/journal/vol11iss3/special_2.htm

 

Mass Media

http://www.ipn.md/ro/comunicate/6396

Share: