Public call on elaboration of the National Action Plan on Human Rights

Public call on elaboration of  the National Action Plan on Human Rights

 

 

 

Apel public privind elaborarea PNADO

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatiile semnatare fac apel catre Guvernul Republicii Moldova de a lua masuri necesare pentru demararea procedurilor necesare pentru elaborarea unui plan integrat de actiuni în domeniul drepturilor omului pentru urmatorii patru ani.

In cadrul Declaratiei de la Viena, adoptata în 1993, Conferinta Mondiala pentru Drepturile Omului a recomandat statelor sa ia în consideratie elaborarea unor planuri de actiuni în vederea perfectionarii promovarii drepturilor omului.

Ca efect, începînd cu 2004 Republica Moldova si-a integrat actiunile orientate spre perfectionarea cadrului de promovare a drepturilor omului în doua Planuri Nationale pentru Drepturile omului, respectiv pentru anii 2004-2008 si 2011-2014.

Implementarea, monitorizarea si evaluarea celor doua planuri de actiuni s-a încheiat în 2015, respectiv pina la moment nu au fost luate masuri în vederea elaborarii unui nou document de politici care ar aborda comprehensiv problemele de drepturile omului pentru urmatoarea perioada de timp.

La 25 septembrie 2015, statele membre ale Natiunilor Unite au adoptat „Agenda 2030” pentru Dezvoltare Durabila cu Obiectivele de Dezvoltare Durabila stind la baza acesteia. „Agenda 2030” presupune asumarea angajamentului din partea tuturor statelor si a altor actori de a lucra împreuna pentru a atinge dezvoltare economica, sociala si de mediu durabila si incluziva. De asemenea, „Agenda 2030” tinde dea asigura posibilitatea pentru toti, femei si barbati, batii si fete, generatia tinara si generatii viitoare pentru a-si asigura valorificarea potentialului in demnitate si egalitate si intr-un mediu sanatos. „Agenda 2030” urmeaza a fi implementata intr-o maniera coerenta cu dreptul international, inclusiv dreptul international de drepturile omului, în particular obligatiile statului de a eradica saracia, inlatura inegalitatile, pune capat discriminarii si de a nu lasa pe nimeni in urma.

In toamna anului 2016 Republica Moldova urmeaza sa fie supusa Revizuirii Periodice Universale, iar recomandarile de rigoare în vederea asigurarii respectarii drepturilor omului au fost deja reflectate în rapoartele alternative ale societatii civile de catre Consiliul ONU pentru drepturile omului si urmeaza a fi inaintate statului de membrii acestuia. Asociatia Obsteasca „Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului” a efectuat o sistematizare a recomandrilor si este dispus sa le expedieze partilor interesate de incorporarea lor intr-un document de politici.

Avind in vedere cele trei instrumente de creare a politicilor de dezvoltare si de drepturile omului, se impune necesitatea de a elabora un plan integrat de actiuni care ar incumba atît angajamentele in conformitate cu „Agenda 2030” cit si obligatiunile de drepturile omului ale statului.

Organizatiile semnatare incurajeaza Guvernul sa adopte un document comprehensiv, incluziv si centrat pe drepturile omului, cit si pe obiectivele de dezvoltare durabila în vederea asigurarii respectarii drepturilor fundamentale cit si a ridicarii nivelului de trai, imbunatatirii indicatorilor economici si sociali pentru a fi efective si durabile în timp, activitatile actorilor implicati in procesul de respectare, promovare si implementare a drepturilor omului urmeaza a fi obiecte ale monitorizarii si evaluarii impactului. Din aceste considerente, este absolut imperios elaborarea unui mecanism centralizat de monitorizare si evaluare interna a modului în care este implementat documentul de politici. Or, anume lipsa unui astfel de mecanism a constituit una dintre criticile de baza ale procesului de implementare a precedentelor planuri nationale de actiuni în domeniul drepturilor omului. In acest context, consideram oportun sa fie luata în considerare crearea unei unitati/structuri responsabila de monitorizarea si evaluarea implementarii viitorului document orientat pe planificarea actiunilor pentru promovarea drepturilor omului.

In lumina celor expuse, organizatiile societatii civile dupa cum urmeaza:

 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 2. Amnesty International Moldova
 3. Centrul de Informatii „GENDERDOC-M”
 4. ASPDI "DOR" 
 5. Asociatia pentru Democratie Participativa  ADEPT
 6. Asociatia Promo-LEX
 7. Coalitia Nediscriminare
 8.  A.O. HomoDiversus
 9. Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului
 10. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului

Solicita Guvernului Republicii Moldova:

 1. Crearea unui grup de lucru mixt format din institutiile de stat relevante  si a reprezentantilor societatii civile in vederea elaborarii unui plan integrat de actiuni in domeniul drepturilor omului;
 2. Integrarea in planul de actiuni pentru drepturilor omului in mod congruent a obiectivelor de dezvoltare durabila si a obligatiilor privind respectarea drepturilor omului asumate în cadrul EPU;
 3. Construirea Planului national în jurul indicatorilor de impact si nu a celor de proces;
 4. Organizarea in mod transparent a procesului de elaborare a planului cu consultari ale societatii civile;
 5. Crearea unei unitati/structuri responsabia de monitorizarea si evaluarea implementarii planului de actiuni.

Mass Media

image: ariadne.eu

Share: