With regard to disciplinary responsibility of judges

With regard to disciplinary responsibility of judges

Cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor[EN]
Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor[RO]
Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor[RU]
Cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor


Sustinem de principiu aprobarea acestui proiect de lege. Formulam o serie de propuneri de imbunatatire.

1.      La art. 4 (Abateri disciplinare)

1.      Clasificarea incalcarilor disciplinare in 2 categorii mari prin modificarea art. 4(1), anume: a) incacarile disciplinare cu referire la efectuarea justitiei si b) incalcarile disciplinare cu referire la increderea in justitie si statutul judecatorului[1]. Aceasta clasificare aduce o claritate mai mare privind caracterul incalarii.

2.      Propunem o clasificare suplimentara conform gravitatii incalcarii[2], anume: grave Еsi mai putin grave.

3.      Includerea in lista incacarilor disciplinare cu referire la efectuarea justitiei:

a.       Aplicarea in mod intentionat, cu rea-vointa sau aplicarea din neglijenta vadita a legislatiei contrar practicii judiciare uniforme sau incalcarea cu rea-vointa sau din neglijenta vadita a normelor legislatiei sau a interpretarii eronate a faptelor si probelor prezentate (actual pnct b) modificat[3]),

b.      Lipsa de motivare conform cerintelor legislatiei si practicii judiciare stabilite sau motivarea contrara rationamentului juridic, de natura sa afecteze prestigiul justitiei (actual partial pnct o) cu modificari),

c.       Nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor indormatii confdentiale de care a luat cunostinta in exercitarea functiei (actual pnct f) ),

d.      Incalcarea, din motive imputabile judecatorului, a termenilor de indeplinire a actiunilor de procedura, inclusiv a termenelor de redactare a hotaririlor judecatoresti si de transmitere a copiilor acestora participantilor la proces (actual pnct g) ),

e.       Utilizarea unor expresii inadecvate in cadrul procesului de infapturie a justitiei, in cuprinsul hotaririlor judecatoresti (actual pnct o) cu modificari )

f.       Atitudinea nedemna in procesul de infaptuire a justitiei fata de participantii la proces sau alte persoane (actual pnct k) ),

g.      Incalcarea normelor imperative Еsi interdictiilor ale legislatiei in procesul de infaptuire a justitiei (actual pnct i) ),

h.      Cauzarea consecintelor negative grave in exercitarea activitatii autoritatile imputabile judecatorului, pe motive de indeplinre adecvata, la timp a indatoririlor judecatorului,

i.        Nerespectarea pulicitatii prompte a proceselor si hotaririlor judiciare, conform regulilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii,

4.      Includerea in lista incalcarilor disciplinare cu referire la increderea in justitie si statutul judecatorului:

a.       Imixtiunea in activitatea de infaptuire a justitiei a altui judecator (actual pnct d) ),

b.      Interventiile ilegale sau exploatarea pozitiei de judecator in raport cu alte autoritati, institutii sau functionari fie pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale altor persoane, fie in scopul obtinerii de foloase necuvenite (actual pnct e) ),

c.       Absente nemotivate de la serviciu, intirrzierea ori plecarea fara motive obiective de la serviciu, daca aceasta a afectat activitatea instantei (actual h) ),

d.      Incalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitatile, interdictiile si a restrictiile functiei de judecator (actual l) modificat)),

e.       Comiterea unei fapte care intruneste elementele unei infractiuni sau a contraventii, daca aceasta a adus atingere presigiului justitiei (actual pnct m)),

f.       Obstructionarea, prin orice mijloace, a activitatii reprezentantilor in exercitarea functiilor Consiliului Superior al Magistraturii (actual pnct n) cu modificari),

g.      Manifestatii care aduc atingere onoarei sau probitati profesionale ori presigiului justitiei, comise in exercitarea atributiilor de serviciu sau in afara acestora (actual pnct p) ),

h.      Incalcarea regimului de declarare a veniturilor si a incombatibilitatilor (completarea),

5.      Excluderea  urmatoarelor incalcari disciplinare:

a.       pnct a) actual

b.      pnct c) actual.

6.      Cu referire la art. 4(2), elaborarea incalcarilor disciplinare relevante functiilor administrative, complementare celor prevazute de art. 4(1), comise de presedinti si vice-presadinti ai instantelor, anume:

a.      Incalcarea normelor imperative si interdictiilor ale legislatiei in procesul de gestionare a instantelor judecatoresti,

b.      Imixtiunea directa si indirecta in activitatea de infaptuire a justitiei a altui judecator sau actiuni nelegitime in raport cu secetariatul sau asistentii judecatorilor,

c.       Nerespectarea procedurii aleatorii de repartizare a cazurilor spre examinare, conform legislatiei,

d.      Nerespectarea pulicitatii prompte a proceselor si hotaririlor judiciare, conform regulilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii,

e.       Obstructionarea, prin orice mijloace, a activitatii reprezentantilor in exercitarea functiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

7.      In practica Italiana[4] si Spaniola[5] procedurile disciplinare sunt lansate urmare incheierii eventualelor proceduri de investigatie penala soldate cu achitare, astel inchit se constata, in baza probelor administrate existenta incalcarilor disciplinare care pot rezulta in aplicarea sanctiunilor disciplinare. Consideram ca aceasta prevedere trebuie introdusa si in Republica Moldova. Acaesta efectiv ar confirma eixstenta separata a 2 mecanisme separate de investigatie, una penala si celalta disciplinara care se desfasoara in mod independent si autonom.[6] 

 

2.      Continuarea in documentul PDF anexat 


Share: