On amending the Regulation on public property selling shares on the Stock Exchange, approved by Government Decision No. 145 of 13 February 2008

On amending the Regulation on public property selling shares on the Stock Exchange, approved by Government Decision No. 145 of 13 February 2008

Cu privire la modificarea Regulamentului privind vinzarea actiunilor proprietate publica la Bursa de Valori, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008[EN]
Cu privire la modificarea Regulamentului privind vinzarea actiunilor proprietate publica la Bursa de Valori, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008[RO]
Cu privire la modificarea Regulamentului privind vinzarea actiunilor proprietate publica la Bursa de Valori, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008[RU]
Cu privire la modificarea Regulamentului privind vinzarea actiunilor proprietate  publica la Bursa de Valori, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008  (extinderea pina la 30 de zile a perioadei de plasare a comunicatului informativ)

 Sustinem extinderea de la 20 la 30 de zile a perioadei de plasare a comunicatului informativ privind vinzarea actiunilor proprietate publica. Totodata, formulam o serie de recomandari absolut necesare de fortificare a transparemntei procedurii de privatizare, inclusiv prin Bursa de Valori. In acest context reiteram Opinia CNP din 11.09.2013 la subiectul nr. 3[i] in care recomandam extinderea perioadei, dar si asigurarea exigentelor mai mari pentru transparenta procedurii de privatizare. 

Procedura de privatizare conform cadrului legislativ actual se poate realiza prin[1] 1) vinzare la Bursa de Valori sau 2) vinzare prin licitatii cu strigare. Legislatia actuala nu asigura transparenta adecvata. Aceasta prevede doar: 1) informarea potentialilor investitori despre procesul de privatizare[2],[3],[4] si 2) Informarea societatii despre rezultatele procesului[5].

Standardele internationale relevante stipuleaza realizarea procedurii de vinzare in baza principiilor transparentei, egalitatii si echitatii procesului competitiv, inclusiv:

1. Anuntarea licitatiei publice DESCHISE[6] cu enuntarea criteriilor de evaluare a propunerilor de privatizare[7] si cu consultarea prealabila a partilor interesate[8] (consultarea necesitatii si a prevederilor Contractului) prin plasarea informatiei pe fiecare obiect al privatizarii. Termenul sau perioada desfasurarii procedurii va fi una suficienta[9],

2. Plasarea publica a listei aplicantilor si celor selectati pentru participare in procesul de privatizare,[10] inclusiv a explicatiilor privind decizia de a nu admite unii aplicati, daca acestia exista, la procesul de privatizare,[11].

3. Formularea deciziei finale si publicarea Contractului final semnat,

4. Publicarea rapoartelor postprivatizare si informatiilor despre intreaga procedura descrisa pe pagina electronica a autoritatii responsabile de acest proces[12].

Garantiile transparentei si reducerii asimetriei informationale privind oportunitatea de participare la privatizare constituie un pericol pentru functionarea relatiilor de piata adecvate si reduce increderea cetatenilor in procesul de privatizare. Astfel, este necesara completarea prevederilor privind obligatiile pozitive de publicare pe pagina electronica a APP a urmatoarelor date:

1)      aplicarea cerintelor legii cu privire la transparenta decizionala pentru fiecare privatizare individuala, in special in cazul privatizarilor importante[13],[14] (Legea cu privire la transparenta decizionala, prin extinderea perioadei de anunt),

2)      publicarea listei aplicantilor si celor selectati, cu argumentarea pentru neselectare,

3)      publicarea deciziei finale si a contractului de vinzare cu clauzele de implementare,

4)      publicarea rapoartelor periodice si deciziilor relevante privind monitorizarea post-privatizare.

 

In procesul de privatizare stabilirea pretului de vinzare a actiunilor statutului pe piata secundara necesita revizuire[15]. Perioada pentru stabilirea ordinului I a pretului de piata a actiunilor trebuie clar specificata in regulamentul in cauza, deasemnea conditiile de anulare a acestui procedeu in cazul in care acesta nu este respectat de comisia responsabila.[1] Legea privind administrarea Еџi deetatizarea proprietatii publice (nr.121 din 2007 - Legea), HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind vinzarea actiunilor proprietate publica la  Bursa de Valori (HG nr.145, din 13.02.2008  Regulament 1), HG cu privire la aprobarea  Regulamentului privind licitatiile cu strigare si cu reducere (nr.136 din 10.02.2009 Regulament 2)

[2] Legea 121-2007 in art. 7 g) prevede informarea potentialilor investitori si societatii despre desfasurarea procesului de privatizare si rezultatelor

[3] art. 11 al Regulamentului 145-2008 prevede publicarea cu 15 zile inainte de incepere licitatiei publicarea in Monitorul Oficial si in presa comunicatului,

[4] In art.16 al Regulamentului 2, 136-2009 prevede publicarea comunicatului privind expunerea la vinzare, si publicarea in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inainte de punerea actiunilor la vinzare

[5] Art. 8 din Lege i) Intocmirea rapoartelor anuale privind rezultatele administrarii proprietaii publice si prezentarea lor Guvernului si organului abilitat; j) informarea societatii civile despre activitatea ramurii;

In art. 19 al Regulamentului 145-2008 prevede inregistrarea participantilor in timpul desfasurarii licitatiei, (art.17) obligatia Bursei de Valori de a publica aceste informatii.

[6] Legislatia Republicii Moldova nu prevede posibilitatea organizarii transferului proprietatii publice prin proceduri INCHISE, de asemenea Legislatia cu privire la parteneriatul public-privat (inclusiv concesiuni) nu prevede posibilitatea procedurilor INCHISE.

[7] A thorough and independent valuation of SOEs prior to privatization is generally very helpful in ensuring a positive outcome. Measures to safeguard the integrity of the procedures and avoid conflicts of interest among the valuators are strongly advised. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 23, 2010. 

[8] Transparency 18. A primary goal of any privatization program should be to ensure that transparency is maintained in every transaction. This can be done at two levels. First, the laws and regulations supporting the program should require the maximum publicity and openness in the workings of the privatization agencies consistent with normal requirements of commercial confidentiality. Second, individual transactions should be conducted under well-publicized competitive bidding procedures, encouraging the widest possible range of domestic and foreign investors to participate. Competitive bidding should maximize sales proceeds while maintaining public confidence in the integrity of the process. World Bank Principles on Privatization, 2002.

Practica organizДѓrii conferinЕЈelor prealabile: http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dps/supp_info/2011_prebid_conferenceattendees.html

[9] 24. The general principles for a public tendering process are:

(a) The tender notice should be widely publicized and should provide summary information on the assets, should fix the date of bidding and should invite prospective bidders to obtain the tender document; World Bank Guidelines on privatisation, 2002

[10] It is more fair and efficient to work through pre-qualification following by bidding among the selected candidates than allowing the targeting to interfere with the selection of individual buyers; Din OECD Guidelines for Privatization, p. 27, 2010.

[11] Full disclosure of any preferred potential shareholders, the selection criteria and the objectives these shareholders are expected to pursue following privatisation. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 27, 2010  

[12] Privatisation needs to be subject to independent oversight from an auditing body such as a supreme auditing institution (SAI), which is well resourced and independent from the public authorities engendering the privatisation process and those carrying it out. The following considerations offer themselves: 1. Ideally every transaction would be audited. If, because of resource constraints or other reasons, this is not feasible then the transactions to be audited should be selected on the basis of objective and fully transparent criteria. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 34, 2010

[13] The legal Framework of Transparency and Accountability within the Context of privatization http://www.lwv.org/content/legal-framework-transparency-and-accountability-within-context-privatization

[14] High levels of transparency and accountability must surround the privatisation process. In particular:

1. Regular disclosure to parliament and the general public is of importance, though in countries with few privatisations it may have, on cost efficiency grounds, to be replaced by ad hoc reporting. 2. The authority charged with privatising, as well as the auditing body. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 34, 2010

[15] HG nr.775 din 14.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea preturilor de vinzare a actiunilor statutului pe piata secundara a valorilor mobiliare[i] Politica de privatizare are ca obiectiv: 1) atragerea investitiilor private, inclusiv externe, 2) stimularea competitivitatii. Totodata, consideram ca decizia individuala de privatizare trebuie bazata pe rationamentul economic si social justificat, in special in cazul domeniilor in care proprietatile si intreprinderile supuse privatizarii detin pozitiile de monopol sau pozitia dominanta (a se vedea mai jos: produse de tutun, depozitare cereale, livrare energie electrica, servicii aeriene, servicii aeroportuare, telefonie fixa, sectorul bancar). Procedura de privatizare trebuie sa fie conforma cu cele mai bune practici si standarde internationale in domeniul privatizarii, si sa decurga in conditiile de maxima transparenta, corectitudine pentru interesul public in evaluare a valorii proprietatilor, si egalitate de participare a tuturor actorilor interesati in procesul de privatizare. 

Hotarirea Cabinetului de Ministri din 11.09.2013 prevede: Transmiterea in sectorul privat a actiunilor si proprietatilor statului in peste 100 de intreprinderi prin procedura de privatizare. Agentia pentru Proprietatea Publica va gestiona procesul de privatizare care se va desfasura prin vinzarea la Bursa de Valori sau prin vinzare prin licitatie cu strigare. Printre cele mai importante proprietati publice retinem:

A) In domeniul agro-industrial: 1) Barza Alba (100% cota statului, 135 mln lei capital social), 2) Aroma (100%, 68 mln lei), 3) Fabrica de fermentare a vinului Orhei (95%, 18 mln lei), 3) Vinuri Ialoveni (79,6%, 67 mln lei), din care cu pozitia dominanta in industria produselor de tutun 4) Tutun-CTC (90%, 1,2 mlrd lei), din care cu pozitia dominanta in infrastructura depozitarii cerealelor: 5) Combinatul de cereale (79,6%, 1,2 mlrd lei), 7) Cerealproiect (60%, 0,09 mln lei), 8) Celeare-Flor (83% cota statului, 18 mln lei). 

B) In domeniul industriilor: din care cu pozitia de monopol natural in infrastructura livrarii energiei electrice: 1) Retele Electrice Nord (100%, 1003,6 mlrd lei), 2) Retele Electrice Nord-Vest (100%, 1003,6 mlrd lei), din care cu pozitia influenta in producerea energiei electrice: 3) Centrala Electrica Nord (100%, 117 mln lei), 4) Nodul Hidroenergic Costesti (16 mln lei), Еџi altele: 5) Uzina Giuvaier (17 mln lei), 6) Floare-Carpet (59,5%, 60,8 mln lei),

C) In domeniul transporturilor si comunicatiilor: din care cu pozitia dominanta in prestarea serviciilor aeriene: 1) Air Moldova (718 mln lei) ocupind peste 65% din serviciile aeriene de pe aeroportul International Chisinau, din care cu pozitia de monopol in prestarea serviciilor aeroportuare: 2) Aeroport Catering, Aeroport Handling, Centrul aeronautic de instruire (100%, 5, 2 si 14 mln lei respectiv), din care cu pozitia de monopol natural si dominanta in serviciile de telefonie fixa: 7) Moldtelecom (100% cota statului, 984 mln lei),si altele: 3) Drumuri-Cahul, Riscani, Soroca, Ialoveni, Cimislia, Orhei, Criuleni, Causeni, Balti, Edineti, Straseni,

D) In domeniul bancar cu pozitia influenta: 1) Banca de Economii (33.33%, 197,5 mln lei), 2) EuroCreditBanc (21.02%, 108 mln lei).

E) In domeniul hotelier: 2) Hotelul Chisinau (60%, 1,4 mlrd), 3) Hotelul Jolly Alone (34%, 24 mln lei E) Г®n domeniul farmaceutic: 1) Farmaco (94,6%, 24 mln lei).

     F) In domeniul culturii: 1) Circul din Chisinau (83.32%, 69.8 mln lei), 2) Combinatul Poligrafic (42 mln lei), 3) Tipografia Centrala (24 mln lei), 4) Agentia de Impresariat (63 mln lei), 5) Cinematografele din Falesti, Glodeni, Leova, Telenesti, etc.  Mass Media

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.10.2013/Intr08.pdf
http://cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1801-opinia-cnp-vizavi-de-subiectele-pe-agenda-cabinetului-de-ministri
http://www.privesc.eu/Arhiva/18448/Conferinta-de-presa-cu-tema--Pozitia-CNP-privind-deciziile-Cabinetului-de-Ministri-din-16-10-2013-

Share: