Toate Studiile

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modif...

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modif...

Cu privire la modificarea Regulamentului privind v...

Cu privire la modificarea Regulamentului privind v...

Analiza independenţei instituţionale a u...

Analiza independenţei instituţionale a u...

Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii...

Gruparea şi pachetul de servicii pentru copii...

Cu privire la aprobarea Strategiei de transport &#...

Cu privire la aprobarea Strategiei de transport &#...

Raport privind derularea şi rezultatele concu...

Raport privind derularea şi rezultatele concu...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legi...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legi...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de l...

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de l...

Cu privire la aprobarea Concepţiei dezvolt...

Cu privire la aprobarea Concepţiei dezvolt...

Cu privire la efectuarea vînătorii ş...

Cu privire la efectuarea vînătorii ş...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...

Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la...