Monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Integritate si Anticorupție din perspectiva societății civile

Monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Integritate si Anticorupție din perspectiva societății civile

 

CReDO a organizat 2 seminare la 29 septembrie și 13 octombrie 2017 cu participarea organizațiilor din diverse sectoare, inclusiv reprezentante a grupurilor vulnerabile:
1. Monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de Integritate si Anticorupție din perspectiva societății civile cu participarea reprezentanților CNA
Momente abordate: 
- Monitorizarea SNIA, participarea la elaborarea planurilor sectoriale anticorupție,
- Inovațiile Legii Integrității, Mecanismul evaluării integrității instituționale,
- Problematica taxelor informale, situația din sectorul educației și medical. Posibilitatea fondării unei coaliții tematice,
- Participarea și autoorganizarea la elaborarea rapoartelor alternative pe plan național și internațional, în special UNCAC, comunicarea eficientă a posibilității de a participa în calitate de observator si a coredacta rapoartele alternative de montiorizare, 
- Protecția avertizorilor de integritate. 
2. Ședinta CNP cu participarea reprezentanților Guvernului
Momente abordate:
- Proiectul Strategiei Moldova 2030, posibilități de participare,
- Transparența decizională, participarea la ședintele de Guvern, accesul la proiectele de acte normative,
- Participarea ONG-urilor la evaluarea activității Ministerelor.
3. Discuții de autoorganizare în componența majoritară CNP și alte organizații
Reprezentanta CReDO a abordat problematica transparenței decizionale a ordinei de Zi a Guvernului, precum și  a argumentat neavenirea deciziei anunțate anterior de către reprezentanții Guvernului a mutării ARBI  de la CNA la Ministerul Finanțelor.
57 propuneri, în total, au fost colectate de la 2 seminare organizate la 29 septembrie și 13 octombrie.  Prin urmare, a 3a versiune actualizată de  340 propuneri a fost expediată către  autoritățile competente întru finalizarea elaborării strategiilor sectoriale anticorupție, parte componentă a capitolului Stragiei Naționale Anticorupție, referitoare la Guvern. 
Prezentările în Romană și Rusă pot fi regăsite la linkurile următoare:
1. Strategia ro succint       https://prezi.com/view/gtIcTJmcwXsYAk8hBslU/
 
2. Strategia ro                  https://prezi.com/view/sLTnCSWTjVBbAMP72dk4/
​3. Strategia ru                  https://prezi.com/view/9sDm1fXCiOe99bpfuzUY/
4. Notiuni integritate ro     https://prezi.com/view/BohRf9OLXWeec3MYW6XE/
5. Planuri sectoriale          https://prezi.com/view/FCaBJzrVbbzCeFUrP43o/
  
Proiect finanțat de UNDEF: http://www.credo.md/pageview?id=614
 
 
 

Share: