Prezentarea rezultatelor intermediare ale campaniei proeuropene

Prezentarea rezultatelor intermediare ale campaniei proeuropene

 

 

 

Comunicat de presă 21.09.2016 (nr.3), Campania proEUROPEANĂ de informare
„Integrarea europeană şi beneficiile concrete pentru fiecare cetăţean”

 

 


Pe 16.08.2016 comunitatea organizaţiilor proEUROPENE a demarat compania de informare (http://www.euacum.md/ro/press-release/). Acţiunile de informare şi de exercitare a presiunii democratice pentru implementarea reformelor democratice europene în perioada 17 august - 18 septembrie 2016 s-au soldat cu rezultatele expuse mai jos.

Campania în cifre:

 1. de informare proEUROPEANĂ deschise: (3 sectoare), şi funcţionează , vizitat zeci de localităţi din aceastea raioane (harta anexată),12 puncte ChişinăuCahul, Cantemir, Leova, Hînceşti, Anenii Noi/Criuleni, Bălţi, Ialoveni, Orhei4 echipe mobile
 2. aproape 7 mii de persoane-  s-a discutat cu scopul de informare în peste 85 de localităţi, peste 2 mii de persoane au aderat la campania proEUROPEANĂ,
 3. reprezentanţii şi decidenţii din regiunile de amplasare a punctelor de informare au aderat la campania proEUROPEANĂ, inclusiv primarii, consilierii raionali şi locali, mai multe organizaţii neguvernamentale regionale şi locale,
 4. salutăm adeziunea Premerului Pavel Filip la campania proEUROPEANĂ,
 5. informaţii diseminate: ghidul Acordului de Asociere, miturile integrării europene, beneficiile integrării europene pentru agricultori, businessmani, tineret, familii, etc,
 6. datele preliminare[1]: 74% consideră că UE contribuie la îmbunătăţirea situaţiei din RM, 76% semnează petiţia proEUROPEANĂ, 75% vor participa în alegerile prezidenţiale. Cele mai grave probleme (1 alegere): 1) corupţia (41%), 2) sărăcia (22%), 3) instabilitatea politică (8%), 4) migraţia (8%), 5) preţuri mari (6%), 6) şomajul (6%).
 7. Se constată (1 răspuns): 15% situaţia este bună sau neutră, 11% - nu s-a schimbat,  iar 72% - mai rea decît 2 ani în urma. Din 2 răspunsuri: instituţia cu cea mai mare incredere este familia (51%), biserica şi familia (14%), biserică (11%),  primăria (3%), organele de drept (2%) şi persoane cunoscute (2%). Se solicită intervenţia UE în: economie-agriculrură (30%), social (25%), justiţie-anticorupţie (20%), etc.

Urmează:

 1. acţiuni de – pe baza opţiunilor de politici - ,responsabilizare a candidaţilor prezidenţiabilitestul de idetitate EUROPEANĂhttp://www.euacum.md/ro/test/
 2.  extinderea echipelor mobile în localităţile rurale din regiunile specificate,
 3. distribuie implementate cu suportul occidental (UE, SUA, etc),pliantele informative cu rezultate  proiectele
 4. acţiunea - adoptă un punct de informare proEUROPEAN! adresat tuturor entităţilor interesate.
 5. Dezbateri proEUROPENE cu participarea prezidenţiabililor.
 

[1]~2 960 de respondenţi (la moment sunt colectate deja 7 000 chestionare din regiunile acoperite)

 

Share: