Apel public întru susținerea pachetelor de integritate publică

Apel public întru susținerea pachetelor de integritate publică

 

 

Către:
Președintele Republicii Moldova
Președintele Parlamentului Republicii Moldova
Instituțiile media interesate

 

 

 

 

Apel public întru susținerea pachetelor de integritate publică

Moldova se află la etapa construcției unui sistem de integritate în sectorul public și privat, deoarece doar combaterea corupției se atestă a fi insuficientă, pe cînd sistemul integrității oferă o mai mare eficiență, mai ales prin prevenirea corupției de nivel înalt și sistemic la costuri financiare reduse.
În acest scop au fost elaborate cîteva pachete de legi, în special:
 Reformarea CNI și a declarării averilor și intereselor personale, votat în prima lectură la 25 februarie 2016;
 Revizuirea mecanismului de testare profesional-instituțională, votat în lectură finală la 26 mai 2016;
 Proiectul de lege a integrității și proiectul de lege privind sancțiuni disuasive ale corupției și spălării banilor, în special, prin sancțiuni penale efective, disuasive și financiar proporționale.

Organizațiile semnatare denotă stagnări ale procesului legislativ și, în urma ultimelor dezbateri și evenimente, solicită:

1. Președintelui R.Moldova – promulgarea legii privind testarea integrității instituțional-profesionale, care se conține în cîteva prevederi ale Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-RM;

2. Parlamentului R.Moldova:
a. votarea în a 2-a lectură a pachetului de legi privind reformarea CNI și a declarării averilor și intereselor personale;
b. înregistrarea la Parlament și inițierea dezbaterilor pe seama Legii integrității și proiectului de lege cu privire la sancțiunile disuasive ale corupției și spălării banilor;

3. Fracțiunilor parlamentare și deputaților neafiliați – inițierea unui proces amplu, democratic și suficient de participativ pentru revizuirea Constituției în vederea modernizării instituțiilor, în special, asigurării independenței justiției și instituțiilor de drept; accelerarea eliminării persoanelor neintegre din sistem de către serviciile de securitate internă ș.a.

Persoană de contact:
Olga Bîtcă, Coordonator de proiecte CReDO

Organizațiile semnatare:
Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO)
Agenția pentru Dezvoltare Regională HABITAT
Centrul „Pro Marshall”
Terra -1530
Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi Analitice. (CTIA)
Forța Tinerilor din Moldova (FTM)
Uniunea Juriștilor din Moldova
Clinica Juridică Universitară din Bălți (CJU Bălți)
Alianţa Studenţilor din Moldova
Institutul de Educaţie Civică
Общественная Палата АТО Гагаузия «Гагауз Ери»

Mass Media

image: http://charlesstone.com

Share: