Rezultate şi Concluzii în urma realizării campaniei 7 zile - 7 priorități

Rezultate şi Concluzii în urma realizării campaniei  7 zile - 7 priorități

 

 

CNP, Consiliul ONG, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere si Corecte, Alianța Anticorupție, Inițiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public

www.CNP.md, www.consiliulong.md, www.alegeliber.md, www.alianta.md, www.moldovacurata.md

Rezultate şi Concluziile în urma realizării campaniei

Numărătoarea inversă a angajamentelor nerealizate ale Guvernării: 7 zile - 7 priorități

 

În data de 11 iulie, reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, au demarat campania „Numărătoarea inversă a angajamentelor nerealizate ale Guvernării: 7 zile - 7 priorități” prin care am încercat să determinăm atât Guvernul cât şi Parlamentul Republicii Moldova să adopte următoarele 7 documente:

 

Angajamentul Guvernării

Situaţia la încheierea sesiunii parlamentare

(1) Consolidarea responsabilității financiare a partidelor politice în campania electorală,

Adoptat în prima lectură.

(2)Promovarea egalității de gen în cadrul partidelor politice și în activitatea politică

Adoptat în prima lectură

(3) Consolidarea durabilității financiare a societății civile - adoptarea legii 2%

Avizat pozitiv de către Guvern.

(4) Consolidarea regimului integrității publice – pachetul de lege.

Nu a fost realizat progres.

(5) Promovarea politicii de control a tutunului – adoptarea legii de control a produselor de tutun.

Adoptat în prima lectură

(6) Promovarea transparenței acționariatului mijloacelor media – adoptarea modificărilor legislative

Adoptat în prima lectură

(7) Promovarea transparenței licitațiilor publice și privatizării bunurilor publice – aplicarea platformelor informaționale

Nu a fost realizat progres.

 

Constatăm:

 

(1) Deşi pe majoritatea angajamentelor s-a realizat un oarecare progres (adoptarea acestora în prima lectură), regretăm că nici un proiect nu a fost adoptat în lectura finală. Astfel putem spune că nici unul din angajamentele asumate de către Guvern şi Parlament nu au fost realizate.

 

(2) Acest fapt trezeşte îngrijorare, în special pentru că trei angajamente (Angajamentul 1, 2 şi 6) vizau campania electorală din noiembrie 2014. Neadoptarea acestor proiecte până la acest moment reprezintă o mare iresponsabilitate politică şi va duce la perpetuarea mai multor deficienţe electorale şi democratice pentru următorul scrutin.

 

(3) Neadoptarea în lectură finală a pachetului de legi privind controlul tutunului, care timp de 6 luni s-a aflat pe masa deputaţilor, arată că parlamentarii pun mai presus interesele personale şi cele ale industriei tutunului decît sănătatea copiilor. Neadoptarea pachetului de legi privind controlul tutunului favorizează comerţul ilicit şi contrabanda cu ţigări, ceea ce prejudiciază enorm bugetul şi sănătatea publică. 

 

(4) Neaprobarea de către Guvern a pachetului de lege referitor la integritatea publică și neajustarea cadrului legislativ adoptat de 12 ani întru prevenirea corupției și asigurarea integrității, acordă,   spre exemplu, posibilitate unor reprezentanți și chiar unor categorii întregi de persoane ce prestează servicii publice, de a se eschiva de la testarea integrității profesionale, nedeclararea cadourilor și conflictelor survenite  de interese.

 

(5) Considerăm că toate aceste Angajamente puteau fi respectate până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, deoarece acestea au fost analizate, consultate şi avizate de toate părţile interesate de mai mult timp, mai ales că pe parcursul ultimelor şedinţe parlamentare au fost introduse pe ordinea de zi şi adoptate proiecte de legi care au fost înregistrate cu foarte puţin timp înainte de şedinţele în cauză.

 

(6) Regretăm faptul că Parlamentul a adoptat preluarea de către bugetul de stat a datoriei SRL Glorinal. Adoptarea acestei decizii constituie un precedent periculos de tratament preferenţial al unui agent economic de către Stat şi utilizare a fondurilor publice într-un mod dubios şi netransparent.

 

Solicităm:

 

(1) Conducerii Parlamentului, liderilor fracţiunilor parlamentare, biroului permanent să comunice public cînd aceste proiecte vor fi puse pe ordinea de zi a Parlamentului.

 

(2) Comisiilor permanente ale Parlamentului să desfăşoare într-un mod transparent şi predictibil examinarea amendamentelor şi avizarea proiectelor date, astfel încît acestea să fie examinate în mod prioritar de către Parlament în toamnă. În acest sens, ne angajăm să acţionăm prompt pentru a contribui în mod pozitiv la acest proces.

 

(3) Guvernului să examineze prompt pachetul de legi ce ţine de regimul integrităţii publice şi cel ce ţine de promovarea transparenţei în achiziţiile şi licitaţiile a bunurilor de proprietate publică.

 

Share: