Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor


 Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

 

 

OZ din 04.09.2013

 

   Susţinem adoptarea proiectului Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2002. Constatăm unele carenţe şi formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire. Salutăm faptul că proiectul strategiei este elaborat în baza unui studiu detaliat a traficului de transport (raport)[1] şi este un document detaliat şi multidimensional.

Recomandările specifice:

  1. (transport rutier de mărfuri) Raportul (pp.95-110) constată şi prognozează fluxul traficului rutier internaţional prin teritoriul Republicii Moldova. Se constată că posibilele coridoare rutiere nu corespund standardelor necesare de a face faţă traficului dat. Proiectul Strategiei, însă, nu prevede ca obiectiv specific crearea coridoarelor de trafic internaţional. Dimpotrivă, proiectul Strategiei stabileşte ca unul din principiile prioritizarea infrastructurii existente faţă de alte proiecte posibile.

   Recomandare: Strategia va stabili coridoarele internaţionale strategice de transport rutier de marfă, corelate cu Priorităţile europene pentru transport paneuropean.[2]

  1. (transport rutier de mărfuri şi de pasageri) Proiectul Strategiei constată existenţa procedurilor şi mecanismelor imperfecte de traversare a frontierei vamale, precum şi a barierelor de ordin suplimentar prin trecerea frontierei administrative în raioanele de est a Republicii Moldova. Strategia şi Planul de acţiuni, însă, nu propun soluţii şi acţiuni în vederea înlăturării acestora. Prin măsurile 67-77 se prevede reducerea poverii administrative vamale, însă se omit acţiuni necesare abordării dificultăţilor în raport cu autorităţile din regiunea de est.

   Recomandare: Strategia va conţine acţiuni pentru reducerea barierelor administrative în raport cu autorităţile din regiunea de est.

  1. (transport rutier de mărfuri şi de pasageri) Proiectul Strategiei constată existenţa industriei de transport foarte competitive, totodată, identifică calitatea nesatisfăcătoare a parcului de transport.

   Recomandare: Strategia va conţine acţiuni (nu doar regulatorii) pentru modernizarea parcului şi evitarea supra investiţiilor. 

  1. (transport rutier de mărfuri şi de pasageri) Raportul şi proiectul Strategiei nu reflectă costurile practicate în industria transportului rutier de marfă, şi nici nu face analiza comparativă a ofertei respective.

   Recomandare: Strategia va conţine acţiuni pentru reducerea preţurilor la serviciile de transport de marfă şi va facilita crearea platformelor de reducere a asimetriilor informaţionale ale consumatorilor de servicii de transport. 

  1. (transportul aviatic) Proiectul Strategiei constată “monopolul pe piaţa aviatică civilă”, atunci cînd constatarea este relevantă doar pentru monopolul serviciilor aeroportuare. Industria transportului aviatic se compune din infrastructura aeroportuară pe care se dezvoltă serviciile aeroportuare (actualmente există o singură companie de stat). Serviciile de transport aviatic în întregime nu sunt monopolizate, există un spectru larg de direcţii, companii substitutive – piaţa fiind în procesul rezonabil de creştere competitivă.

   Recomandare: Lipseşte justificarea economică pentru măsura 56 care prevede privatizarea: 1) Aeroportului Internaţional Chişinău, 2) Air Moldova, 3) Aeroportul Catering, 4) Aeroportul Handling, 5) Centrul Aeronautic de instruire. Posibilă privatizare este doar una din masurile alternative (cu un set de costuri şi avantaje), fiecare element al lanţului trebuie privit şi evaluat separat în procesul decizional.

  1. (transportul naval) Proiectul Strategiei propune o serie de măsuri 60-66 în vederea impulsionării transportului naval pe rîul Nistru şi Prut (întregul segment), totodată, lipsesc evaluările de expertiză cu referire la necesitatea şi justificarea economică.

   Recomandare: Realizarea studiilor şi evaluărilor necesare justificării măsurilor propuse. Efectuarea analizei impactului asupra mediului. Introducerea măsurilor suplimentare în vederea protecţiei contra externalităţilor negative asupra mediului ambiant. 

  1. Proiectul Strategiei prevede reducerea emisiilor poluantelor în procesul de dezvoltare a industriilor de transport, în special, în legătura cu creşterea prognozată a transportului rutier.

   Recomandare: Includerea măsurilor de reducere a emisiilor poluante prin intermediul politicilor asupra calităţii transportului rutier, substituirii transportului rutier mai poluant cu cel feroviar.

 

Contribuţia CReDO pentru CNP

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Elaborat în cadrul suportului Guvernului în elaborarea Strategiei de transport şi logistică, Kocks, TransCare, Univerinj, 2012

[2] Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, COMMISSION STAFF WORKING PAPER and Accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, 2011, SEC(2011) 358 final

Share: